បង្កកបន្លែស្ងួត

  • China OEM ODM Factory Freeze Dried Carrot

    រោងចក្រ OEM ODM របស់ប្រទេសចិន បង្កកការ៉ុតស្ងួត

    ការ៉ុត​ស្ងួត​ត្រជាក់​របស់​យើង​ត្រូវ​បាន​ផលិត​ពី​ការ៉ុត​ស្រស់ និង​ល្អ​ឯក។Freeze Drying រក្សាពណ៌ធម្មជាតិ រសជាតិស្រស់ និងតម្លៃអាហារូបត្ថម្ភនៃការ៉ុតដើម។អាយុកាលធ្នើត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងឆ្ងាយបំផុត។

    ការ៉ុតស្ងួតរបស់យើងអាចត្រូវបានបន្ថែមទៅ Muesli ស៊ុប សាច់ ទឹកជ្រលក់ អាហាររហ័ស និងផ្សេងៗទៀត។ភ្លក់ការ៉ុតស្ងួតត្រជាក់របស់យើង រីករាយនឹងជីវិតដ៏រីករាយរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃ។